Приказ Жукова о заградотрядах от 21.10.1941 гАвтор: BR doc
Дата: 2013-11-21 17:22

Приказ Жукова о заградотрядах от 21.10.1941 г.